Saltar al contingut

Temporades anteriors

TEMPORADA 2018 / 2019

3 Novembre 2015 : “Fraternité”

Sala duos de Aucamville

13 Novembre 2015 : “Fraternité”

Sala St. John Palumbo

del 25 Novembre a la 12 Desembre 2015 : “Fraternité”

El teatre de la gran creació de ronda