FILAO NOTÍCIES

Fraternité, Dimarts 5 Juny 2018 a les 10:00
Coneixement a St-Laurent de Neste casa (65)
http://www.maisondusavoir.fr/fraternite-2/

Concert Classisco :
La dansa contemporània a la vareta, Dilluns 18 Juny 2018 a les 10:00
Halle al gra de Tolosa
Partites de Bach i 4 Estacions de Vivaldi
amb l'orquestra de cambra de Tolosa
HTTPS://www.classisco.EU